Thursday, September 17, 2015

ನಾನು


ನನ್ನದೇನೂ ಇಲ್ಲದ 
ನನ್ನನ್ನು 
"ನಾನು" 
ಕೊಲ್ಲುತಿದೆ.. 


ದೇಹ.. ??
ಅದ್ಯಾರೋ ಕೊಟ್ಟದ್ದು.. 
ರೂಪ... ??
ದೇಹವೇ ನಿನ್ನದಲ್ಲದ ಮೇಲೆ, ರೂಪ ನಿನ್ನದಾಗುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ.. ?


ಹುಟ್ಟು.. ?? 
ನೀನು 
ಕಾರಣನಲ್ಲ... 
ಆದರೆ, 
"ನಾನು" (ಎನ್ನುವ) ಹುಟ್ಟಿಗೆ 
ನೀನು 
ಕಾರಣ.. !!!


ಸಾವು.. ?
ಅದು ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯೇ.. ??
ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.. !!
ದೇಹವನ್ನು ಕೊಂದರೆ,
ದೇಹ ನಶಿಸಬಹುದು.. 
ಆದರೆ 
"ನಾನು"
ಸಾಯುವುದೇ.. ?
ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.. !!!ಆತ್ಮ.. ??
ನೀನು ಆತ್ಮವೇ.. ??
ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.. 
ಹಾಗಾದರೆ, 
ಗೊತ್ತಿರುವುದಾದರು ಏನು... ?
ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದು.
ಕೇವಲ 
"ನಾನು"... 


ನನ್ನದೇನೂ ಇಲ್ಲದ 
ನನ್ನನ್ನು 
"ನಾನು" 
ಕೊಲ್ಲುತಿದೆ.. 


ಇಂತಿ "ನಾನು" ನಿಮ್ಮ,
ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್..

Share/Save/Bookmark